फ्ल्याक निर्माण मेसिनको लागि प्यालेट

  • फोन: १6262२२99993380० (व्हाट्सप्प / वेच्याट)
  • फोन: 86 86-२२-88१75१1788
  • ईमेल:info@shifengmach مشين.com
  • ईमेल:বিক্রয়@shifengmach مشين.com
  • जोड्नुहोस्: न। Th, बाओजोंग रोड, आर्थिक विकास, क्षेत्र, बाओडी डिस्ट, टियानजिन, चीन